Hřebíkování zemin

Hřebíkování zemin je způsob stabilizace, který se může použít buď na přirozených nebo upravených svazích vložením výztuže do svahu. Hřebíky řeší problém celkové stability svahu a jsou spojeny s lícovým systémem, který zajišťuje povrchovou stabilitu.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Hřebíkování zemin

Dočasné svahy a stěny výkopů se dají zajistit poměrně jednoduchým zpevněním zeminy v jejím původním uložení. Do husté sítě mírně ukloněných vyvrtaných otvorů ve svahu se cementovou směsí zalijí krátké ocelové výztuže – hřebíky. Hřebíky lze také do zeminy zarazit bez předvrtů. Jejich hlavy na povrchu se zapojí do ocelové KARI-sítě, zpevněné stříkaným betonem. Vznikne tím souvislá poloha vyztužené zeminy, která odolává zemním tlakům a chrání povrch svahu proti erozi.

Provádíme hřebíkování zemin, jak technologií přímého zarážení pro dočasné konstrukce, tak i vrtáním s následnou injektáží pro trvalé konstrukce. Vlastní systém zemních hřebíků je doplněn armovanou vrstvou stříkaného betonu, zajišťující stabilitu líce výkopu.   

Jednoduchost a efektivnost této metody statického zajištění, spolu s příznivou cenou předurčuje tuto technologii k širokému uplatnění.

Při výstavbě nového objektu lze vrstvu stříkaného betonu využít jako vnější část základové konstrukce.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám