Opěrné konstrukce

Výraz opěrná zeď se používá pro celou řadu stavebních konstrukcí různého konstrukčního uspořádání.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Opěrné konstrukce

Opěrné konstrukce z vyztužené zeminy jsou tvořené několika základními elementy. Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce, lícové prvky zadržují zeminu zásypu v čele konstrukce a dávají jí vhodný estetický vzhled. Spolupůsobení lícových prvků a geomříží je zajištěno pomocí funkčních spojovacích prvků. Součástí vyztužené konstrukce je i zemina zásypu, jejíž parametry významně ovlivňují vlastnosti konstrukce.

Opěrné konstrukce dělíme na klasické opěrné zdi, které stabilizují násyp (nové těleso, které má moc strmé boky a samo by se neudrželo) nebo zárubní zdi (pro přirozené svahy).

Opěrné stěny realizujeme zejména jako dočasné pro pažení stavebních jam nebo jako trvalé pro zajištění zemního tělesa, např. u dopravních a pozemních staveb.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám