Sanace konstrukcí

Správně prováděná sanace stavební konstrukce je komplexem činností, které je nutno specifikovat podle okamžitého stavu poškozené konstrukce. Každé řešení je originální a neopakovatelné, a proto vyžaduje vysokou odbornost všech zúčastněných.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanace konstrukcí

Prováděné rekonstrukční práce na budovách vzhledem k dlouholeté funkčnosti by měly být vždy zaměřeny i na zajištění stavebních konstrukcí proti působení vlhkosti. Zatímco u nadzemních částí objektů obvykle postačí zabezpečení kvalitní nepropustné střešní krytiny a správně provedené běžné klempířské práce na obvodovém plášti, v oblasti působení vody na suterénní a přízemní zdivo, je situace složitější.

Odborný přístup k řešení problematiky si vyžaduje:

  • technický průzkum  objektu,
  • vypracování projektové dokumentace nebo technologického postupu,
  • odborné stavební provedení.

Pro sanaci konstrukcí se využívá celé spektrum technologií, které je voleno dle typu konstrukce, požadavku na zlepšení určených vlastností konstrukce a možnosti rozsahu zásahu.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám