Sanace sklepů

Suterénní a sklepní prostory jsou často zatíženy zvýšenou zemní vlhkostí v podlahách a ve zdivu. Především suterény jsou ovšem často využívány k nejrůznějším bytovým i nebytovým účelům.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanace sklepů

Podmínkou lepšího využití sklepů je jejich důkladné odvlhčení. Účinek izolace musí být dlouhodobý a spolehlivý. Sanované prostory jsou zpravidla umístěné tak, že je nelze obnažit zvenčí a odizolovat na vnějším líci zdi, ať už proto, že sousedí s jinými objekty, nebo protože nelze udělat zábor chodníku či ulice, které jsou často protkané podzemními sítěmi. Sanaci je proto zpravidla nutné provést zevnitř objektu. Při nutnosti statického zajištění sklepních prostor z prostoru sklepa provést zesilující konstrukce, kdy se nejčastěji provádějí zesilovací žebra, prahy, zesílení stěn pomocí torkretu. Tímto postupem lze zajistit bezpečnost konstrukce a další využití prostoru.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám