Sanace vlhkého zdiva

Konstrukce pozemních staveb jsou zatěžovány vlhkostí z různých zdrojů, nejčastěji jde o vodu atmosférickou (dešťovou), zemní vlhkost (tlaková spodní voda, vlhkost pod základy), vlhkost vnesená do stavby, např. při betonáži, kondenzovaná vzdušná vlhkost nebo např. poruchou vedení inženýrských sítí.  Pro zajištění dodatečné izolace zdiva proti vlhkosti provádíme injektáže chemickými látkami, které ve zdivu vytváří dodatečnou hydroizolační clonu.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanace vlhkého zdiva

První možností odstranění vlhkosti ze zdiva a stavebních konstrukcí musí být zjištění příčiny vlhkosti (zdroje) a jeho odstranění. Pokud nelze zdroj zcela eliminovat, je nutno konstrukci chránit vhodnou technologií. Sanace vlhkosti má zpravidla několik etap, kdy v prvních etapách se odstraňují největší příciny a poruchy a následně se provádí opravy zbytkových poruch a vlivu zvýšené vlhkosti.

Pro zajištění dodatečné hydroizolační vrstvy lze provést více způsoby, v rámci našeho výrobního programu provádíme dodatečné infúzní clony, kdy je nejčastěji prováděna dodatečná vodorovná izolace svislých konstrukcí pomocí injektáže s cílem utěsnit kapiláry ve zdivu. Šikmými vrty ve zdivu se vpravuje chemická látka do stávající konstrukce, kde vytváří chemickou clonu a tím přeruší kapilární tok vody v oblasti nad provedenou izolací. Po provedení injektáže se vrty vyplní a utěsní cementovou maltou. Injektáž lze použít taktéž na plošné utěsnění zdiva, kdy se provád hustý rastr vrtů v ploše. Infúzní clony je možné provádět v kompaktním zdivu (cihla, smíšené zdivo, kámem), nehodí se pro zdivo s velkými dutinami.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám