Umělé skály

Umělé skály jsou na první pohled k nerozeznání od přírodních. Na rozdíl od nich jsou ale mnohem lehčí, a hlavně vždycky vznikají do určitého konkrétního prostoru, jsou tedy "šité na míru".
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Umělé skály

Umělé skály realizujeme formou stříkaných betonů, kde vytvářejí nový architektonický nebo funkční prvek. Umělé skály mají většinou nosnou konstrukci z ocelové konstrukce, která je kotvená do základové patky. Na hlavní nosnou konstrukci je přikotvena detailněji tvarovaná nosná konstrukce opět z ocelových nosníků, která vytváří již rámovou konstrukci pro nástřik. Konstrukce je opatřena vrstvou výztužné sítě, která vyztužuje vrstvu stříkaného betonu v tahu. Na konstrukci je osazeno bednění nebo podpůrná konstrukce (Štausovo keramické pletivo nebo Rabitzovo pletivo) a je provedena první vrstva nástřiku. Postupným vrstvením betonu je dosaženo požadovaného tvaru konstrukce. Povrch je možné upravit dle požadavků investora, od ponechání v hrubém nástřiku po vytvoření imitace skutečných skal, např. pro konstrukce v zoologických zahradách. Stříkaný beton je možné probarvit pigmenty, konstrukce tedy není háklivá na otěr. Povrch námi prováděných umělých skal je pevný, odolný a trvanlivý.

Provádíme umělé skály formou vrstvených nástřiků betonové směsi do tvarovaného ztraceného bednění ukotveného na nosné konstrukci. Následně lze provést požadovanou povrchovou úpravu pomocí pigmentovaných materiálů.

Použití kvalitních výchozích materiálů, speciálního strojního zařízení, přesné dodržování předepsaných technologických kroků, spolu s mnohaletými zkušenostmi a zodpovědným přístupem našich pracovníků jsou zárukou kvalitního provedení prací.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám