Založení výtahů a jeřábových drah

Stavební výtahy jsou zdvihací zařízení, která slouží ke svislé přepravě osob nebo nákladů na staveništích. Jeřábové dráhy jsou určeny pro pojezd manipulační techniky.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Založení výtahů a jeřábových drah

Jeřábové dráhy jsou zpravidla tvořeny nosníkem jeřábové dráhy s navařenou kolejnicí. Dráha je charakterizována únosností a tzv. modulem (podélnou vzdáleností podpor).. Každá jeřábová dráha podléhá návrhu podle aktuálně platného Eurokódu a po její instalaci musí být geodeticky zaměřena. Její tvar musí splňovat platné normy.

Galerie

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám