Brno, lezecká stěna Olympia

Cílem zakázky bylo provedení venkovní umělé lezecké stěny, vytvořené pomocí stříkaných betonů, vynášených nosnou ocelovou konstrukcí, tvarovaných jako umělé skály. Venkovní lezecká stěna u nákupního centra Olympia je největší betonovou stěnou ve střední Evropě. Pro zájemce je spousta různě obtížných tras. V zimě je možné si vyzkoušet lezení pomocí maček a cepínů. Tvar konstrukce byl zadán investorem pro zajištění různorodosti lezeckých tras a obtížnosti výstupu.

armovací práce, ocelové sítě

 • kotvení armatury
 • betonářské práce, armovací práce, kotvení výztuže, svařování
 • vrstvené nosné ocelové sítě
 • keramické pletivo, ztracené bednění
 • ztužující torkretový nástřik
 • ruční upravení a dotvarování podkladu
 • stříkané betony, torkrety, čištění konstrukcí
 • vrstvení stříkaného betonu
 • ruční modelace povrchu do čerstvého stříkaného betonu
 • hydrofobizace povrchu
 • provedení umělých skal
 • umělé skály výtvarně ztvárněny betonovými torkrety
 • umělé skalní stěny imitující přírodní skály a hliněné břehy
 • likvidace sutí, přidružené stavební práce

GalerieSouvisející činnosti

Umělé skály

Související technologie

KotveníStříkané betonySpřažené konstrukce