Letovice, Oprava opěrné zdi

Provedení opravy opěrné zdi (silničního tělesa), kde došlo k degradaci stěn a docházelo k rozpadu kamenného zdiva. Statické zajištění bylo provedeno pomocí nově zřízených kotvených železobetonových žeber. Původní kamenné zdivo bylo přezděno a doplněno. Konstrukce byla doplněna o nové schodiště.

 • bourací práce, demontážní práce
 • výkopové a zemní práce, terénní úpravy
 • čištění konstrukcí, čištění tlakovou vodou, tlakovým vzduchem, mechanicky
 • drenáže, odvodňovací vrty
 • vrtné práce, ražené kotvy, injektáže, injektáže aktivovaným cementem
 • mikropiloty, zemní kotvy, tyčové kotvy CKT, zemní hřebíky, práce speciálního zakládání
 • předepnuté konstrukce, napínání
 • hloubkové spárování zdiva, stěrky
 • zdění lícového zdiva z lomového kamene, zednické práce
 • oprava kanalizačního a odvodňovacího systému
 • geotechnický monitoring, geodetické práce, statické zajištění objektu
 • armovací práce, kotvení výztuže, bednění
 • stříkané betony, torkrety
 • betonářské práce
 • prefabrikované konstrukce, schodišťové konstrukce, ocelovém schodiště
 • oprava ocelových konstrukcí, dodávka a montáž ocelového zábradlí a konstrukcí, ploty
 • žlaby, drenáže, převedení vody
 • pracovní lešení

GalerieSouvisející činnosti

Rekonstrukce objektuSanace konstrukcíZajištění stěn stavebních jam - záporové stěnyZtužení a spínání objektůDiamantové řezání a vrtáníHřebíkování zeminZlepšování horninSanace základůZesilování konstrukčních prvkůOpěrné konstrukceSanace trhlin

Související technologie

Mikropiloty trubkovéZemní kotvy lanovéZemní kotvy tyčovéInjektáže zeminKotveníSanace betonových a ŽB konstrukcíInjektáž zdivaStříkané betonyPředpínané konstrukceDemoliční práceGeosítěDIA řezání a vrtání