Helikální výztuže

Nerezové helikální vysokopevnostní výztuže se dodatečně vlepují do tixotropní vysokopevnostní kotevní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek v daném konstrukčním prvku.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Helikální výztuže

Systém dodatečné helikální výztuže umožňuje účinně a efektivně dodatečně aktivovat při přenášení zatížení nové výztužné ocelové profily. Umožňuje zesílit konstrukce v oblasti zatížení tahovými silami, ale také se používá ke kotvení či fixaci dvou separovaných částí konstrukčních prvků.

Systém dodatečné helikální výztuže nabízí možnost vytvářet neomezenou škálu tvarů a polohy dodatečně vložených, tahem namáhaných výztuží, kotev, spon, třmínků, atd.

Výhody použití systému nerezových helikálních výztuží:

  • nemají vysoké nároky na krytí, malé rozměry drážky a vrtu
  • vysokopevnostní - subtilní profily
  • tvarovatelné, ohýbatelné přímo na stavbě
  • soudržnost výztuže a malty – dáno helikálním tvarem
  • kotevní malta - nesmršťuje, rychlý nárust pevností
  • nejmenší možné účinné kotevní délky
  • dobrá přídržnost kotevní malty k ostatním materiálům
  • tixotropnost a lepivost čerstvé kotevní malty
  • po 7 dnech má malta 50 % výsledné pevnosti
  • systém nenáročný na mechanizaci, náročný na přesnost a důslednost

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám