Injektáž zdiva

Injektáž je přímou sanační metodou, která zabraňuje přímému pronikání vody do stavebních konstrukcí a vytváří účinnou bariéru proti vlhkosti a tlakové vodě. V současnosti existuje několik druhů injektáží, přičemž nelze říci, že existuje univerzální injektáž pro všechny druhy vlhkosti a typy konstrukcí. Kromě injektáží proti vlhkosti se provádějí injektáže silové pro vyplnění trhlin a opravu konstrukcí, zejména železobetonových.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Injektáž zdiva

Injektáž proti vlhkosti

Vzlínající vlhkost je nejčastějším důvodem poškození zdiva, se kterým se setkáváme. Následky jsou obvykle zřetelně identifikovatelné prostřednictvím odlupování omítky, poškozených spár a cihel, ale také solnými výkvěty a růstem řas a plísní. V průběhu času vzlínající vlhkost v kombinaci s kontaminací solemi a poškozením mrazem, může zničit strukturu zdiva. S přihlédnutím ke snížené životnosti takovýchto budov, vzlínající vlhkost způsobuje vysoké finanční škody každý rok.

Injektáž trhlin v betonových konstrukcích

Většinou existují pouze dva hlavní důvody, kdy je potřeba trhliny nebo dutiny v betonu zainjektovat:

  • opětovná stabilizace strukturální integrity („slepit to dohromady“)
  • vyplnění trhlin za účelem zastavení vodního průsaku

Při ohledávání stavby je velmi nezbytné zvážit důvody, které vedly ke tvorbě trhlin a čeho se má jejich injektáží docílit. Jestliže se trhlina vytvořila vlivem teplotních pohybů a stavba nemá dostatek pohyblivých spojů, tak potom bude injektáž trhlin pomocí epoxidové pryskyřice s cílem znovu stabilizovat stavební integritu jen málo účelná. Nedojde-li k vytvoření nových pohyblivých spojů, tak si stavba prostě znovu vytvoří svoje vlastní.

Trhliny, které vznikly díky korodující výztuži (nebo jinými zakotvenými železnými předměty) a rozpínáním, by injektážními technikami opravovány být neměly. Přijatelné řešení je to pouze tehdy, jde-li o krátkodobé řešení (na jeden nebo dva roky). Takovéto problémy je lepší řešit použitím tradičních opravných technik na beton.

Injektážní techniky mohou být také někdy použity na opětovné přilepení cementového potěru/vyrovnávacího betonu a omítek k povrchu betonu, i když tato technika vyžaduje vysokou úroveň zkušeností. 

Provádíme cementové, jílocementové a chemické injektáže pro stavební účely.
Použití speciálních injekčních čerpadel, aktivačních míchaček, injekčních jehel a obturátorů, přesné dodržování předepsaných injekčních tlaků spolu s mnohaletými zkušenostmi a zodpovědným přístupem našich pracovníků jsou zárukou kvalitního provedení injekčních prací.

Galerie

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám