Kotvení

Kotevní prvky zajišťují přenos účinků zatížení z uchycovaných předmětů nebo konstrukcí ke kotevnímu podkladu, kterým může být nosná i nenosná stavební konstrukce.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Kotvení

Podlévání a zalévání ocelových konstrukcí a betonových konstrukčních prvků je v dnešní době běžná stavební praxe. Na hmoty pro tyto účely jsou kladeny vysoké a specifické nároky. Pro správnou aplikaci je důležité zvolit správnou hmotu, která má splňovat budoucí požadavky a parametry, které jsou na tyto stavby požadovány.

Podkladem kotvení je široká škála materiálů přírodních i průmyslově vyrobených. Zatížení do podkladu může mít charakter zatížení statického i dynamického. Prostředí, ve kterém se kotevní prvky umísťují, má také z hlediska vlivů na materiál kotev zásadní vliv na jejich volbu, a to, ať už jsou zabudovány v konstrukci nebo se nachází v otevřeném prostoru, vzduchové mezeře a podobně.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám