Ocelové bandáže

Zesílení železobetonových sloupů pomocí ocelové bandáže je efektivní, ekonomicky výhodná a široce používaná metoda.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Ocelové bandáže

Pro zesílení cihelného zdiva, zejména sloupů, např. při zvýšení zatížení na daný prvek nebo pro eliminaci stávajících trhlin, lze využít klasického způsobu zesílení pomocí předehřívané ocelové bandáže konstrukce. Před prováděním zesílení je třeba odstranit omítku a vyčistit spáry zdiva. Na očištěný povrch konstrukce se připevní v rozích válcované L úhelníky, které jsou osazeny do cementové malty. Úhelníky jsou následně vodorovně propojeny přivařenými ocelovými pásovinami. Pásoviny jsou před přivařením zahřáty na teplotu cca. 400°C (nejčastěji pomocí plamene hořáku) a než vychladnou, jsou přivařeny, aby po jejich vychladnutí stáhly konstrukci předpětím (po ochlazení dojde ke smrštění ocelového prvku). Ocelové prvky se opatří základovým nátěrem proti korozi a zazdí do cementové malty. Na takto zesílenou konstrukci (sloup) se provede nejčastěji cementová omítka aplikovaná na nosič.

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám