Zemní kotvy tyčové

Zemní kotvy tyčové se používají pro zajištění stability u pažících konstrukcí, pro zajištění stability svahů, skalních stěn a zářezů, pro kotvení stavebních konstrukcí například proti vztlaku vody, a podobně. Jedná se o obdobu lanových kotev, kdy se lano zamění za tyč, například typu CKT.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Zemní kotvy tyčové

Tyče typu R a T jsou určeny především pro vytváření kotevních a stabilizačních prvků ve skalních horninách a porušených skalních horninách. Pro specifické práce jsou tyto tyče využívány rovněž v pozemním stavitelství pro dodatečné vyztužování stavebních objektů a podobně.

Při aplikaci kotevního systému tyčí R a T se principiálně jedná o jejich přímé zavrtávání do horninového masivu nebo konstrukce. Odpadá tedy nutnost použití vrtného soutyčí a předvrtávání vývrtu pro jejich osazení.

Součástí technologie kotvení pomocí injekčních zavrtávacích kotevních tyčí je injektáž instalovaných prvků. To je možné provádět souběžně během zavrtávání nebo po zavrtání na konečnou délku prvku. Pro injektáž jsou dle účelu používány materiály na bázi cementu nebo chemické materiály speciálně určené pro kotvení a stabilizaci.

Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích korunek pro různá prostředí. K dispozici je dále řada vrtacích adaptérů pro spojení kotevní tyče s vrtacím zařízením. K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér. Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do vývrtu.